www.OmGyan.com
Make your own astrology software!

Astrology
Horoscope Samples
OmGyan Home
Yoga
 

  You are Here:   OmGyan Home  >  Astrology >  Longitude & Latitude

Longitude & Latitude of Sri Lanka

SrCity Longitude Latitude
1Adam's Bridge09.15N79.40E
2Adam's Peak06.48N80.30E
3Anuradhapura08.22N80.28E
4Badulla07.01N81.07E
5Batticaloa07.43N81.45E
6Chilaw07.30N79.50E
7Colombo05.56N79.58E
8Dondra Hea05.55N80.40E
9Foul Pt.08.35N81.18E
10Galle06.05N80.10E
11Galoya08.10N80.55E
12Hambantota06.10N81.10E
13Jaffna09.45N80.02E
14Kalutara06.35N80.00E
15Kandy07.18N80.43E
16Kurunegala07.30N80.23E
17Mannar09.01N79.54E
18Mannar I of09.05N79.45E
19Moratuwa06.45N79.55E
20Mullatitivu09.15N80.49E
21Negombo07.12N79.50E
22Opanake06.35N80.40E
23Pidurutalagala07.10N80.50E
24Point Pedro09.50N80.15E
25Pottuvil06.55N81.50E
26Puttalam08.01N79.55E
27Ragama07.0N79.50E
28Trincomaee8.38N81.15E

Next: Longitude & Latitude of Sudan


 
Google
OmGyan HomeYogaAstrologyServicesContact UsAbout Us