www.OmGyan.com
Make your own astrology software!

Astrology
Horoscope Samples
OmGyan Home
Yoga
 

  You are Here:   OmGyan Home  >  Astrology >  Longitude & Latitude

Longitude & Latitude of Iran

SrCity Longitude Latitude
1Abadan30.22N48.20E
2Abadeh31.08N52.40E
3Abarqu31.10N53.20E
4Abbasabad33.34N58.23E
5Abdar30.16N55.19E
6Abdolabad34.12N56.30E
7Abhar36.09N49.13E
8Abu Zeydabad33.54N51.45E
9Adeh37.42N45.11E
10Agh Kand37.15N48.04E
11Ahar38.35N47.00E
12Ahmadabad, Khorasan35.03N60.50E
13Ahmadabad, Khorasan35.49N59.42E
14Ahmadi27.56N56.42E
15Ahram28.52N51.16E
16Ahu34.33N50.02E
17Ahvaz31.20N48.40E
18Alamarvdasht27.37N52.59E
19Alborz, Reshtech-ye Kuhha-ye36.00N52.00E
20Ali al Gharbi32.30N46.45E
21Ali Shah38.09N45.50E
22Aliabad, Khorasan32.30N57.30E
23Aliabad, Khordestan35.04N46.58E
24Aliabad, Yazd31.41N53.49E
25Aligudarz33.25N49.45E
26Amirabad33.20N46.16E
27Amol36.23N52.20E
28Anar30.55N55.13E
29Anarak33.25N53.40E
30Andimeshk32.27N48.21E
31Anvesh27.23N54.11E
32Aqa Jari30.42N49.50E
33Aqda32.26N53.37E
34Arababad33.02N57.41E
35Aradan35.21N52.30E
36Arak34.00N49.40E
37Arandan35.23N46.55E
38Ardabil38.15N48.18E
39Ardakan/Sepidan30.20N52.05E
40Ardakan32.19N53.59E
41Ardestan33.20N52.25E
42Ars37.09N47.46E
43Ashkhaneh37.26N56.55E
44Asia Bak35.19N50.30E
45Astaneh37.17N49.59E
46Ateshan35.35N52.37E
47Avej35.40N49.15E
48Azar Shahr37.45N45.59E
49Azaran37.25N47.16E
50Azarbayjan-e Gharbi37.00N44.30E
51Azarbayjan-e Sharqi37.20N47.00E
52Baba Kalu30.07N50.49E
53Babol36.40N52.50E
54Babol Sar36.45N52.45E
55Bad33.41N52.01E
56Bafq31.40N55.25E
57Baft29.15N56.38E
58Bahmanzad31.15N51.47E
59Bahu Kalat25.43N61.25E
60Bajgiran37.36N58.24E
61Bakhtaran34.23N47.00E
62Bakhtaran34.00N46.30E
63Baladeh, Fars29.17N51.56E
64Baladeh, Mazandaran36.12N51.48E
65Bam29.07N58.14E
66Bampur27.15N60.21E
67Band Boni25.30N59.33E
68Band Qir31.39N48.53E
69Bandan31.23N60.44E
70Bandar 'Abbas27.15N56.15E
71Bandar-e Anzali37.30N49.30E
72Bandar-e Bushehr/Bushehr28.55N50.55E
73Bandar-e Charak26.45N54.20E
74Bandar-e Deylam30.05N50.10E
75Bandar-e Khomeyni30.30N49.05E
76Bandar-e Lengeh26.35N54.58E
77Bandar-e Maqam26.56N53.29E
78Bandar-e Ma'shur30.35N49.10E
79Bandar-e Rig29.29N50.38E
80Bandar-e Torkeman37.00N54.10E
81Baneh35.59N45.53E
82Baqerabad33.02N51.58E
83Basa'idu26.35N55.20E
84Bashakerd, Kuhha-ye26.42N58.35E
85Bashi28.41N51.04E
86Bastak27.15N54.25E
87Bastam36.29N55.04E
88Bavanat30.28N53.27E
89Bazman, Kuh-e28.04N60.01E
90Behabad32.24N59.47E
91Behbehan30.30N50.15E
92Behshahr36.45N53.35E
93Bejestan34.30N58.05E
94Ben32.32N50.45E
95Bent26.20N59.31E
96Beyanlu36.00N47.51E
97Biarjmand36.06N55.53E
98Bijar35.52N47.35E
99Binab36.35N48.41E
100Binalud, Kuh-e36.30N58.30E
101Birjand32.53N59.13E
102Bisortun34.23N47.26E
103Bojnurd37.30N57.20E
104Boldaji31.56N51.03E
105Borazjan29.22N51.10E
106Bord Khun-e Now28.03N51.28E
107Borujerd33.55N48.50E
108Boshruyeh33.50N57.30E
109Bostanabad37.50N46.50E
110Bowkan36.31N46.12E
111Bul, Kuh-e30.48N52.45E
112Bushehr28.55N50.55E
113Bushehr28.20N51.45E
114Bushire/Bushehr28.55N50.55E
115Chah Akhvor32.41N59.40E
116Chah Bahar25.20N60.40E
117Chah-e Kavir34.29N56.52E
118Chahar Mahall va Bakhtiari32.00N49.00E
119Chanaran36.39N59.06E
120Chanf26.38N60.29E
121Chat37.59N55.16E
122Dalaki29.26N51.17E
123Dalgan27.31N59.19E
124Damaneh33.01N50.29E
125Damavand35.47N52.00E
126Damavand, Qolleh-ye35.56N52.10E
127Damghan36.10N54.17E
128Dar Mazar29.14N57.20E
129Darab28.50N54.30E
130Daran32.59N50.24E
131Darband, Kuh-e31.34N57.08E
132Darestan29.09N58.42E
133Darkhazineh31.54N48.39E
134Dasht37.17N56.07E
135Davar Panah27.25N62.15E
136Deh Bid30.39N53.11E
137Deh-e Shir31.29N53.45E
138Dehaj30.42N54.53E
139Dehak27.11N62.37E
140Dehdez31.43N50.17E
141Dehestan28.30N55.35E
142Dehgolan35.17N47.25E
143Dehloran32.41N47.16E
144Dehnow-e Kuhestan27.58N58.32E
145Delijan33.59N50.40E
146Demavand/Damavand35.47N52.00E
147Deyhuk33.15N57.30E
148Deyyer27.55N51.55E
149Dezful32.20N48.30E
150Dinan Ab32.04N56.49E
151Dinar, Kuh-e30.42N51.46E
152Divandarreh35.55N47.02E
153Dorr33.17N50.38E
154Doruneh35.10N57.18E
155Dow Rud33.28N49.04E
156Dowgha'I36.54N58.32E
157Dowlatabad28.20N56.40E
158Dowsari28.25N57.59E
159Dukdamin35.59N57.43E
160Duzdab/Zahedan29.30N60.50E
161Elburz Mts./Alborz Reshtehye Kuhha-ye36.00N52.00E
162Emamrud36.30N55.00E
163Esfahan32.39N51.43E
164Esfahan32.50N51.50E
165Esfarayen37.04N57.30E
166Esfideh33.39N59.46E
167Eskan26.48N63.09E
168Eslamabad-e Gharb34.10N46.30E
169Eslamshahr35.40N51.10E
170Estahbanat29.08N54.04E
171Estarm28.21N58.21E
172Evaz27.46N53.59E
173Evowghli38.43N45.13E
174Eyvanki35.24N51.56E
175Fahlian30.11N51.28E
176Fahaj, Kerman29.00N59.00E
177Fahraj, Yazd31.46N54.36E
178Fannuj26.35N59.38E
179Fariman35.40N59.49E
180Farrashband28.57N52.05E
181Farrokhi33.50N59.31E
182Fars29.30N55.00E
183Faruj37.14N54.14E
184Fasa29.00N53.39E
185Fedeshkuh28.49N53.50E
186Ferdows33.58N58.02E
187Firuzabad28.52N52.35E
188Firuzkuh35.50N52.50E
189Forur26.17N54.32E
190Fowman37.13N49.19E
191Furg28.18N55.13E
192Gabrik25.44N58.28E
193Gach Sar36.07N51.19E
194Gachsaran30.15N50.45E
195Ganaveh29.35N50.35E
196Garmab35.25N56.45E
197Garmsar35.20N52.25E
198Gav Koshi28.28N57.12E
199Gavakan29.37N53.10E
200Gavater25.10N61.31E
201Gavbandi27.12N53.04E
202Gavkhuni, Batlaq-e32.06N52.52E
203Gazbor28.05N58.51E
204Gel, Meydan-e29.04N54.50E
205Germi59.01N48.03E
206Gifan37.54N57.28E
207Gilan37.00N50.00E
208Golashkerd27.59N57.16E
209Golestanak30.36N54.14E
210Golpayegan33.27N50.18E
211Gomishan37.04N54.06E
212Gonabad34.15N58.45E
213Gonbad-e Kavus37.20N55.25E
214Gorg29.29N59.43E
215Gorgan36.50N54.29E
216Gugher29.28N56.27E
217Haft Gel31.30N49.32E
218Hajjiabad28.19N55.55E
219Hajjiabad-e Zarrin33.09N54.51E
220Halil27.40N58.30E
221Halvan33.57N56.15E
222Hamadan34.52N48.32E
223Hamadan35.00N49.00E
224Harsin34.18N47.33E
225Harvand28.25N55.43E
226Hasanabad32.08N52.44E
227Hashtjerd35.52N50.40E
228Hazaran, Kuh-e29.35N57.20E
229Hendijan30.14N49.43E
230Hendorabi26.40N53.37E
231Hesar, Fars29.52N50.16E
232Hesar, Markazi35.50N49.12E
233Heydarabad30.33N55.38E
234Homand32.28N59.37E
235Hormak29.58N60.51E
236Hormoz27.35N55.00E
237Hormoz, Jaz-ye27.08N56.28E
238Hormozgan27.30N56.00E
239hormuz, Kuh-e27.27N55.10E
240Hoseynabad, Khuzestan32.45N48.20E
241Hoseynabad, Kordestan35.33N47.08E
242Hoveyzeh31.27N48.04E
243Hur30.50N57.07E
244Ilam33.36N46.36E
245Ilam33.00N47.00E
246Irafshan26.42N61.56E
247Iranshahr27.15N60.40E
248Isfahan/Esfahan32.39N51.43E
249Jaghin27.17N57.13E
250Jahrom28.30N53.31E
251Jajarm36.58N56.27E
252Jamilabad34.24N48.28E
253Jandaq34.03N54.22E
254Jarrahi30.49N48.48E
255Jask25.38N57.45E
256Jaz Murian, Hamun-e27.20N58.55E
257Jazireh-ye Shif29.04N50.54E
258Jebal Barez, Kuh-e28.30N58.20E
259Jeyhunabad34.58N48.59E
260Jolfa, Azarbajan-e Sharqi38.57N45.38E
261Jolfa, Esfahan32.58N51.37E
262Juy Zar33.50N46.18E
263Kabud Gonbad37.05N59.45E
264Kahak36.06N49.46E
265Kahnuj27.55N57.40E
266Kal Gusheh30.59N58.12E
267Kal Safid34.52N47.23E
268Kalak25.29N59.22E
269Kalantari32.10N54.08E
270Kalateh36.33N55.41E
271Kalateh-ye Ganj27.31N57.55E
272Kaleybar38.47N47.02E
273Kamyaran34.47N46.56E
274Kangan, Fars27.50N52.03E
275Kangan, Hormozgan25.48N57.28E
276Kangavar34.40N48.00E
277Karaj35.48N51.00E
278Karand34.16N46.15E
279Karevandar27.53N60.44E
280Karian26.57N57.14E
281Karit33.29N56.55E
282Karkheh31.02N47.29E
283Karun30.26N48.10E
284Kaseh Garan34.05N46.02E
285Kashaf35.58N61.07E
286Kashan34.05N51.30E
287Kashku'iyeh30.31N55.40E
288Kashmar35.16N58.26E
289Kavar29.11N52.44E
290Kavir, Dasht-e34.30N55.00E
291Kazerun29.38N51.40E
292Kerman30.15N57.01E
293Kerman30.00N57.00E
294Kerman, Biaban-e28.45N59.45E
295Kermanshah/Bakhtaran34.23N47.00E
296Keshit29.43N58.17E
297Khabr28.51N56.22E
298Khalafabad30.54N49.24E
299Khalili27.38N53.17E
300Khalkhal37.37N48.32E
301Khamir26.57N55.36E
302Khanbaghi36.10N55.25E
303Khaneh36.41N45.08E
304Kharanaq32.20N54.45E
305Khark Jazireh-ye29.15N50.28E
306Khash28.15N61.15E
307Khatunabad30.01N55.25E
308Khenaman30.27N56.29E
309Khersan31.33N50.22E
310Khiyav38.30N47.45E
311Khomeyn33.40N50.07E
312Khomeyni Shahr32.41N51.31E
313Khorasan34.00N58.00E
314Khorramabad, Khorasan35.06N57.57E
315Khorramabad, Lorestan33.30N48.25E
316Khorramshahr30.29N48.15E
317Khosravi30.48N51.28E
318Khosrowabad, Khuzestan30.10N48.25E
319Khosrowabad, Kordestan35.31N47.38E
320Khosuyeh28.32N54.26E
321Khunsorkh27.09N56.07E
322Khur32.55N58.18E
323Khusf32.46N58.53E
324Khuzestan31.00N49.00E
325Khvaf34.33N60.08E
326Khvajeh38.09N46.35E
327Khvansar29.56N54.08E
328Khvor33.45N55.00E
329Khvorgu27.34N56.27E
330Khvormuj28.40N51.30E
331Khvoy38.35N45.00E
332Kohkiluyeh va Buyer Ahmadi31.30N50.30E
333Kojur36.23N51.43E
334Konari28.13N51.36E
335Kont26.55N61.50E
336Kord Kuy36.48N54.07E
337Kord Sheykh28.31N52.53E
338Kordestan36.00N47.00E
339Kuhan27.12N63.10E
340Kuhbonan31.23N56.19E
341Kuhestak26.47N57.02E
342Kuhin36.22N49.40E
343Kuhiri26.55N61.02E
344Kuhpayeh, Esfahan32.44N52.20E
345Kuhpayeh, Kerman30.35N57.15E
346Kuhran, Kuh-e26.46N58.12E
347Kulvand31.21N54.35E
348Kushk28.46N56.51E
349Kushki33.31N47.13E
350Kuyeh38.45N47.57E
351Ladiz28.55N61.15E
352Lahijan37.10N50.06E
353Lali32.21N49.06E
354Langar35.23N60.25E
355Lar, Azarbajan-esharqi38.30N47.52E
356Lar, Fars27.40N54.14E
357Larin35.55N52.19E
358Lasjerd35.24N53.04E
359Lavar Meydan30.20N54.30E
360Lendeh30.58N50.25E
361Lorestan33.30N48.40E
362Lotfabad37.32N59.20E
363Lut. Dasht-e31.30N58.0E
364Mach Kowr25.48N61.28E
365Mahabad36.50N45.45E
366Mahallat33.55N50.30E
367Mahan30.05N57.18E
368Maku39.15N44.31E
369Makuyeh28.07N53.09E
370Malayer34.19N48.51E
371Malek Kandi37.09N46.06E
372Mand28.20N52.30E
373Maneh37.39N57.07E
374Manjil36.46N49.30E
375Manzariyeh34.53N04.16E
376Maragheh37.30N46.12E
377Marakand38.51N45.16W
378Marand38.30N45.45E
379Marivan35.30N46.25E
380Markazi35.0N49.30E
381Marshun36.19N49.23E
382Marv Dasht29.50N52.40E
383Marvast30.30N54.15E
384Mashhad36.20N59.35E
385Masjed Soleyman31.55N49.18E
386MayaMey36.24N55.42E
387Mazandaan36.30N52.0E
388Mazhan32.30N59.0E
389Mazinan36.19N56.56E
390Mehr Jan33.50N55.06E
391Mehrabad36.53N47.55E
392Mehran33.07N46.10E
393Mehriz31.35N54.28E
394Meshed/Mashhad36.20N59.35E
395Meydan-e-Nattun31.56N49.18E
396meydani a's-e25.24N59.06E
397Miandarreh35.37N53.39E
398Miandowab35.37N53.39E
399Mianeh37.30N47.40E
400Mir Kuh26.22N58.55E
401Mirshahdad26.22N58.55E
402Mobarakabad28.24N53.20E
403Mohammadabad37.52N59.05E
404Morghak29.07N57.54E
405Mozduran36.09N60.35E
406Mozhnabad34.07N60.06E
407Nabid29.40N57.38E
408Nadushan32.02N53.35E
409Naft-e Safid31.40N49.17E
410Naftshahr34.0N45.30E
411Nagineh34.20N57.15E
412Nahavand534.10N48.22E
413Nain32.54N53.0E
414Najafabad32.40N51.15E
415Nakhl-e Taqi27.28N52.36E
416Namak Daryacheh-ye34.30N52.0E
417Namak Kavir-e34.30N57.30E
418Namakzar Daryacheh-ye64.0N60.30E
419Naqqash35.40N49.06E
420Nardin37.03N55.59E
421Nasrabad34.08N51.26E
422Nasrian-e Pain32.52N46.52E
423Natanz33.30N51.55E
424Nay Band, Bushehr27.20N57.34E
425Nazik39.01N45.04E
426Nehavand35.56N49.31E
427Nehbandan31.35N60.05E
428Neka36.39N53.19E
429Neyriz29.15N54.19E
430Neyshabur36.10N58.50E
431Nik Pey36.50N48.10E
432Nikshahr26.15N60.10E
433Nir38.02N47.59E
434Nosratabad29.55N60.0E
435Now Shahr36.40N51.30E
436Nowbaran35.08N49.42E
437Nowghab33.53N59.04E
438Nurabad27.47N57.12E
439Orumiyeh37.40N45.0E
440Orumiyeh Daryacheh-ye37.50N45.30E
441Oshnoviyeh37.02N45.06E
442oshtorinan34.01N48.38E
443Parak27.38N52.25E
444Parka Bandar25.55N59.35E
445Paskuh27.34N61.39E
446Patambar29.45N60.17E
447Paveh35.03N46.22E
448Pazanan30.35N49.59E
449Persepolis29.55N52.50E
450Pip26.45N60.10E
451Pishin26.06N61.47E
452Polan25.30N61.10E
453Posht-e-Badam33.02N55.23E
454Pugunzi25.49N59.10E
455Puzeh Rig.27.20N58.40E
456Qa'emabad31.44N60.02E
457Qa'emshahr36.30N52.53E
458Qa'emabad31.44N60.02E
459Qa'emshahr36.30N52.53E
460Qahremanshahr/Bakhtaran34.23N47.0E
461Qajariyeh31.01N48.22E
462Qapan37.40N55.47E
463Qareh39.25N47.22E
464Qareh Tekan36.38N49.29E
465Qasr-e Qand26.15N60.45E
466Qatlish37.50N57.19E
467Qayen33.40N59.10E
468Qazvin36.15N50.0E
469Qeshlaq34.55N46.28E
470Qeshm26.55N56.10E
471Qeys26.32N53.58E
472Qezel Owzen36.45N49.22E
473Qojur36.12N47.55E
474Qom34.40N51.0E
475Qomsheh32.0N51.55E
476Quchan37.10N58.27E
477Qushchi37.59N45.03E
478Qutiabad35.47N48.30E
479Rabor29.17N56.55E
480Rafsanjan30.30N56.05E
481Rahjerd34.22N50.22E
482Ramhormoz31.15N49.35E
483Ramian37.03N55.16E
484Ramsar36.53N50.41E
485Ransa33.39N48.18E
486Rapch25.40N59.15E
487Rashmi37.20N49.40E
488Rasht37.20N104.09E
489Ravansar34.43N46.40E
490Ravar31.20N56.51E
491Rayen29.34 N57.26E
492Razan35.23N49.02E
493Remeshk26.55N58.50E
494Resht/Rasht37.20N49.40E
495Ray35.35N51.25E
496Rezvan27.34N56.06E
497Robat Sang35.35N59.10E
498Rowan35.8N48.51E
499Rud Sar37.8N50.18E
500Sabzevar36.15N57.40E
501Sabzvaran28.45N57.50E
502Safid Rud37.23N50.11E
503Sahneh34.29N47.41E
504Salamatabad35.39N47.50E
505Salmas38.11N44.47E
506Saqqez36.15N46.20E
507Sar Dasht32.32N48.52E
508Sarab37.55N47.40E
509Sarbisheh32.30N59.40E
510Sarduiyeh/Dar Mazar29.14N57.20E
511Sari36..0N53.4E
512Sarvestan29.20N53.10E
513Saveh35.2N50.20E
514Sedeh Khorasan30.45N82.11E
515She Konj,30.6N57.30E
516She Qal'eh33.40N58.24E
517Semnan36.0N54.0E
518Sena28.27N51.36E
519Sepidan30.20N52.5E
520Sirdan36.39N49.12E
521Sirri25.55N54.32E
522Sistan va Baluchestan27.0N62.0E
523Sivand30.5N82.55E
524sogar25053N58.6E
525Soh33.26N51.27E
526Soltanabad, Khorasan34.13N59.58E
527sorkh, Kuh-e35.40N58.30E
528Surmaq31.3N52.48E
529Tabas, Khorasan32.48N60.12E
530Tabasin31.12N57.54E
531Tabriz38.7N46.20E
532Tafresh34.45N49.57E
533Taft31.45N54.14E
534Taftan Kuh-e28.40N61.0E
535Taheri27.43N52.20E
536Tahrud29.26N57.49E
537Tajabnad30.2N54.24E
538Talesh37.58N48.58E
539Tang Ra's-e25.21N59.52E
540Tarom28.11N55.46E
541Tehran35.44N51.30E
542Tiran32.45N51.8E
543Tonekabon36.45N51.12E
544Torbat-e Jam35.16N60.35E
545Torud35.25N55.5E
546Tuleh34.35N52.33E
547Turan35.39N56.42E
548Varzaneh32.25N52.40E
549Vashut/Khash28.15N61.15E
550Veys31.30N49.0E
551Yasuj30.31N51.31E
552Yazd32.0N55.0E
553Yazd-e Khvast31.31N52.7E
554Zabol31.0N61.32E
555Zaboli27.10N61.35E
556Zahedan Fars28.46N53.52E
557Zafarqand33.11N52.29E
558Zaghen33.30N48.42E
559Zahedian Fars28.46N53.52E
560Zangabad38.26N46.44E
561Zanjan37.8N47.47E
562Zarand,kerman30.46N56.34E
563Zareh35.7N79.9E
564Zarneh32.46N54.37E
565Zavareh33.29N52.28E
566Ziaran36.7N50.32E
567Zuzan34.22N59.53E

Next: Longitude & Latitude of Iraq


 
Google
OmGyan HomeYogaAstrologyServicesContact UsAbout Us