www.OmGyan.com
Make your own astrology software!

Astrology
Horoscope Samples
OmGyan Home
Yoga
 

  You are Here:   OmGyan Home  >  Astrology >  Longitude & Latitude

Longitude & Latitude of Estonia

SrCity Longitude Latitude
1Dago/Hiiumaa58.50N22.45E
2Haapsalu58.56N23.30E
3Hijumaa58.50N22.45E
4Jogeva58.45N26.24E
5Johvi59.22N27.27E
6Kardla58.50N22.40E
7Keila59.18N24.25E
8Khiuma/Hiiumaa58.50N22.45E
9Kihnu58.09N24.01E
10Kingisepp/Kuressaare58.15N22.30E
11Kohtla-Jarve59.20N27.20E
12Kunda59.30N26.34E
13Kuressaare58.15N22.30E
14Moisakula58.03N25.12E
15Muhu58.36N23.11E
16Munamagi57.43N27.04E
17Naissar59.34N24.29E
18Narva59.23N28.12E
19Narva Bay59.35N27.35E
20Orissaare58.34N23.05E
21Osel/Saaremaa58.30N22.30E
22Paide58.57N25.31E
23Paldiski59.23N24.09E
24Parnu58.28N24.33E
25Poltsamaa58.41N25.58E
26Polva58.03N27.03E
27Rakvere59.20N26.25E
28Rapla59.01N24.52E
29Reval/Tallinn59.22N24.48E
30Ruhnu57.48N23.15E
31Sillamae59.24N27.45E
32Tartu58.20N26.44E
33Valga57.47N26.2E
34Viljandi58.28N25.30E
35Vorts , Jarv58.16N26.3E
36Voru57.48N26.54E

Next: Longitude & Latitude of Ethiopia


 
Google
OmGyan HomeYogaAstrologyServicesContact UsAbout Us