www.OmGyan.com
Make your own astrology software!

Astrology
Horoscope Samples
OmGyan Home
Yoga
 

  You are Here:   OmGyan Home  >  Astrology >  Longitude & Latitude

Longitude & Latitude of Afghanistan

SrCity Longitude Latitude
1Ali Khel33.57N69.43E
2Arghandab31.30N64.15E
3Ashkarkot33.03N67.58E
4Baba, Koh-i34.30N67.00E
5Badakhshan36.30N71.00E
6Badalzai29.50N65.35E
7Badghis35.00N63.00E
8Baghlan32.12N68.46E
9Baghlan36.00N68.30E
10Balabagh34.25N70.12E
11Bamian35.00N67.00E
12Basawa34.15N70.50E
13Chagai Hills29.30N64.00E
14Chaghcharan34.31N65.15E
15Chah Gay Hills29.30N64.00E
16Chahar Burjak30.15N62.00E
17Chakhansur31.10N62.00E
18Charikar35.00N69.10E
19Dand31.28N65.32E
20Diwal Kol34.23N67.52E
21Dughi Kala32.20N62.50E
22Farah32.20N62.07E
23Farah32.25N62.10E
24Faryab36.00N65.00E
25Gardez33.37N69.09E
26Gereshk31.47N64.35E
27Ghazni33.30N68.28E
28Ghazni32.10N68.20E
29Ghizao33.20N65.44E
30Ghowr34.00N64.20E
31Ghurian34.17N61.25E
32Haidar Khel33.58N68.38E
33Helmand31.20N64.00E
34Helmand31.12N61.34E
35Heart34.20N62.07E
36Heart35.00N62.00E
37Jalalabad34.30N70.29E
38Kabul34.28N69.11E
39Kabul34.30N69.00E
40Kadanai31.22N65.45E
41Kaga34.14N70.10E
42Kandahar31.32N65.43E
43Kapisa35.00N69.20E
44Kashk-e-Kohneh34.55N62.30E
45Khojak Pass30.51N66.34E
46Khowst33.22N69.58E
47Khowst33.20N70.00E
48Khugiani31.37N65.04E
49Khush32.55N62.10E
50Khyber Pass34.10N71.08E
51Koh-i-Khurd33.30N65.59E
52Konarha34.30N71.03E
53Kulungar34.00N69.02E
54Lash-e Joveyn31.45N61.30E
55Lora31.35N66.32 E
56Lowgar34.0N69.0E
57Maidan Khula33.36N36.50E
58Margow Dasht-e30.40N62.30E
59Maruf31.30N67.06E
60Matun33.22N69.58E
61Meymaneh35.53N64.38E
62Moqor32.50N67.42E
63Mukur32.50N67.42E
64MAfghanistan Qal'eh32.20N64.50E
65Nangarhar34.20N70.0E
66Narin36.05N69.0E
67Nau Qala34.05N68.05E
68Nawar, Dasht-I33.52N68.0E
69Nuristan35.20N71.0E
70Oruzgan33.30N66.0E
71Owbeh34.28N63.10E
72Paktia33.30N69.15E
73Paktika32.30N69.0E
74Panjwai31.26N65.27E
75Parvan35.0N69.0E
76Qala-I-Jadid31.01N66.25E
77Qala yangi34.20N66.30E
78Qandahar31.32N65.43E
79Qandahar31.0N65.0E
80Safid Kuh34.45N63.0E
81Sang-I-Masha33.8N67.27E
82Sangar32.56N65.30E
83Sangar Sarai34.27N70.35E
84Sar-e Pol36.20N65.50E
85Spin Buldak31.1N66.25E
86Spin Buldak31.1N66.25E
87Vardak34.0N68.0E
88Zabol32.0N67.0E

Next: Longitude & Latitude of Albania


 
Google
OmGyan HomeYogaAstrologyServicesContact UsAbout Us